بوشن استنلس استیل استوانه ای شکل است که به صورت رزوه ای یا دنده ای  و یا جوشی طراحی شده است و برای اتصال در لوله کشی به کار گرفته می شود. از این این قطعه بامتریالهای مختلف از جمله  استیل ، کربن استیل ، برنجی ، گالوانیزه، پی وی سی تولید و قابل دسترس می باشد .

انواع بوشن استنلس استیل و ویژگی:

  • ساده (COPLING)
  • روپیچ تو پیچ
  • تبدییلی  (RED COPLIND)
  • جوشی

ساده (COPLING):

یک قطعه استوانه ای شکل  می باشد که قسمت داخلی آن  به طور کامل رزوه (دنده) می شود وبرای اتصال دو لوله با سایز یکسان می باشد .

روپیچ تو پیچ : 

این مدل از یک سر دارای رزوه از داخل  و از سر دیگر رزوه از خارج می باشد .

تبدییلی  (RED COPLIND):

در این نوع از بوشن سایز یک سمت با سوی دیگر متفاوت می باشد .

جوشی:

این نوع بوشن استیل که مصرف بسیاری دارد و در صنایع مختلف کاربرد دارد هیچ گونه رزوه ای ندارد و دارای دو سمت با کانکشن جوشی می باشد که از این طریق دو لوله  را به  هم متصل می کند  .

اتصالات استیل به چند گروه تقسیم می شوند :

  • اتصالات رزوه ای استیل ( یا همان اتصالات دنده ای )
  • جوشی استیل
  • اتصالات استیل مخصوص صنایع غذایی
  • سوکد ولد

در اتصالات رزوه ای استیل احتیاجی به جوشکاری ندارید و با وجود رزوه ها و گامها مشخص و محاسبه شده می توانید نسبت به اتصال لوله ها و ورودی و خروجی ها عمل کنید. اتصالات سوکت ولد استیل بیشتر از روش جوشکاری متصل می شوند . این اتصالات نیز در دو دسته استنلس استیل و کربن استیل پخش می شوند.