سراه استنلس استیل بدون درزدار برای  گرفتن انشعابی هم اندازه با خط اصلی به کار می رود. و به صورت جوشی انجام می پذیرد .و برای خطوط فشار قوی و دما بالا استفاده می شود.

ساختار:

سراه استنلس استیل مانند همگی اتصالات جوشی استیل بدون درز و هیچ گونه جوشکاری در آن تولید می شود، اتصال اینگونه قطعه ، به روش جوشکاری انجام می شود.

کاربرد:

 •  سیستم های موتورخانه
 •  آتش نشانی
 • گاز کشی صنعتی و ساختمانی
 •  پایپینگ صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

تفاوت بین سراهی و تبدیل :

سه خروجی این سه راه به یک اندازه قطر دارند ولی در سه راه تبدیلی دو طرف آن مساوی بوده و قسمت نافی آن سایزهای کوچکتر ومتفاوتی  دارد.

 • اتصالات استیل به چند گروه تقسیم می شوند :

  • اتصالات رزوه ای استیل ( یا همان اتصالات دنده ای )
  • جوشی استیل
  • اتصالات استیل مخصوص صنایع غذایی
  • سوکد ولد

  در اتصالات رزوه ای استیل احتیاجی به جوشکاری ندارید و با وجود رزوه ها و گامها مشخص و محاسبه شده می توانید نسبت به اتصال لوله ها و

  ورودی و خروجی ها عمل کنید.

  اتصالات سوکت ولد استیل بیشتر از روش جوشکاری متصل می شوند . این اتصالات نیز در دو دسته استنلس استیل و کربن استیل پخش می شوند.

 • انواع سه راهی استیل :

  • سراه جوشی مساوی رده 10 استیل 304
  • سراه جوشی مساوی رده 40 استیل 304

   انوا ع سه راه فشار قوی :

   • سه راه دنده ای
   • سه راه ساکت

   طریقه اتصال سه راه ساکت :

   از مشخصه ها فنی سه راهی مساوی فشار قوی ساکت این است که حاوی سه قطر مساوی است، که به شکل جوشکاری به لوله ها متصل می شوند.سه راه  ساکت سایز و شکل مختلفی دارد و به همین دلیل در صنایع و تجهیزات گوناگون مدنظر قرار می گیرد.

   طریقه اتصال سه راه دنده ای :

   اتصال سه راهی دنده ای به این شکل است . که حاوی سه قطر مساوی می باشد، که به شکل رزوه ای به لوله ها متصل می شوند.