قطعات بخار ” Steam  ” چیست؟

قطعات بخار ” Steam  ” این تجهیزات به طور معمول بر روی دیگهای بخار نصب شده و از انواع مختلفی از شیر آلات و کنترل کننده ها تشکیل شده اند .