شیر تخلیه هوا چدنی چیست ؟

  • شیر تخلیه هوا چدنی نحوه میزان کار و عمل هوادهی و تخلیه هوا به شکل خودکار در خطوط اصلی و تغذیه را انجام میدهد. عبور سیال بطور مستقیم باعث عملکرد شیر هوا می شود و حفاظت در مقابل خورندگی و سطوح داخل و خارج شیر با رنگ پودری اپوکسی که با روش الکترواستاتیک انجام شده محفاظت می شود. روزنه بزرگ به منظور هوا دهی و تخلیه هوا با حجم زیاد در زمان پرکردن خط و تخلیه خط مورد استفاده قرار می گیرد. و روزنه کوچک تخلیه هوای جمع شده هنگامی که خط تحت فشار کاری قرار دارد.

انواع  مدلهای شیر تخلیه هوا

دو روزنه

دیسکی

تک روزنه (روزنه کوچک)

تک روزنه (روزنه بزرگ)

نکته مهم

در شیر تخلیه هوا چدنی حداقل فشار برای آب بندی ۳ اتمسفر می باشد، چنانچه حداقل فشار برای آب بندی کمتر از 3 اتمسفر لازم باشد لازم است اعلام گردد.

مزیت شیر تخلیه هوا تک محفظه

ابعاد کم و ظرفیت بیشتر در مقایسه با شیر هوای دو محفظه

تعداد قطعات کمتر

قسمت داخلی (گوی لاستیکی) ABS یا EPDM

رنگ الکترواستاتیکی پودری (EKB)

واشر آب بندی از جنس EPDM یا کلین گریت

جنس پیچ ها از نوع فولاد زنگ نزن A2

شیر تخلیه هوا تک محفظه در سیستم های خطوط لوله هوای انباشته شده در خطوط  که تحت فشار می باشد را آزاد می کند.

زمانی که حفره حباب و یا گاز بیشتر از انرژی باشد تا حباب را با جریان سیال انتقال دهد انباشت هوا اتفاق می افتاد که ازشیر تخلیه هوا برای رها سازی این هوای داخل خطوط لوله استفاده می گردد و همچنین از شیر تخلیه هوا در زمانی که فشار داخل لوله پایین و یا کم  است استفاده میشود تا هوا را به سیستم بازگرداند.