شیر پروانه ای ویفری اهرمی چیست:

شیر پروانه ای چدنی یا باترفلای ولو اهرمی برای قطع و وصل جریان و همچنین برای تنظیم جریان  سیال مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی است.و این شیر در دسته شیر های ربع گرد بوده که برای تنظیم جریان مایعات غلیظ کاربرد زیادی دارد. در زمان کار کردن افت فشار کمی ایجاد می کند و به همین علت در سیستم های مانع افزایش فشار کاربرد زیادی دارد.

کاربرد شیرهای پروانه ای

 • جایگاه نيروي حرارتي
 • جایگاه نيروي هيدروليكي
 • صنايع ،علل خصوص صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و ساير پروژهای صنعتي
 • در مورد لوله كشي آب و فاضلاب

مشخصات شیر

 •  متریال بدنه شیر پروانه اهرمی  که از جنس چدن ، فولاد، استیل ، آلومینیوم و برنز است. جنس بدنه باتوجه به کاربرد این محصول و دما و فشار سیستم تعیین می شود.
 • متریال دیسک  از جنس چدن ، آلومینیوم ، فولاد و استیل است.
 • و شفت شیر پروانه به صورت چهارگوش یا دایره ای تولید می شود.

 

شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی چیست:

شیر پروانه ای چدنی یا باترفلای ولو گیربکسی برای قطع و وصل جریان و همچنین برای تنظیم جریان  سیال مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی است.و این شیر در دسته شیر های ربع گرد بوده که برای تنظیم جریان مایعات غلیظ کاربرد زیادی دارد. در زمان کار کردن افت فشار کمی ایجاد می کند و به همین علت در سیستم های مانع افزایش فشار کاربرد زیادی دارد.

مشخصات شیر

 •  متریال بدنه شیر پروانه گیربکسی که از جنس چدن ، فولاد، استیل ، آلومینیوم و برنز است. جنس بدنه باتوجه به کاربرد این محصول و دما و فشار سیستم تعیین می شود.
 • متریال دیسک  از جنس چدن ، آلومینیوم ، فولاد و استیل است.
 • گیربکس شیر پروانه ای گیربکسی در دو نوع حلزونی و پیچی تولید  می شود.
 •  و شفت شیر پروانه گیربکسی به صورت چهارگوش یا دایره ای تولید می شود.
 • هندویل شیر پروانه گیربکسی

کاربرد شیرهای پروانه ای

  • جایگاه نيروي حرارتي
  • جایگاه نيروي هيدروليكي
  • صنايع ،علل خصوص صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و ساير پروژهای صنعتي
  • در مورد لوله كشي آب و فاضلاب