صافی چدنی چیست؟

صافی چدنی برای جدا سازی و دریافت ذرات جامد درون سیالات به کار می روند.صافی ها این وظیفه را دارند که اجازه عبور ذرات جامد را ندهد . و کار جداسازی اشیاء را انجام می دهد. و با توجه به نوع طراحی که یک توری فلزی درون آنها طراحی شده  این کار را انجام می دهند.و به جهت پر شدن محفظه و توری نیاز می باشد . که هر از گاهی و بنا به نوع سیال ومیزان ذرات جامد موجود در خطوط اقدام به باز کردن توری و تمیز کردن آن می باشد.

ساختار:

جنس و اندازه سوراخ توری و نحوه ی مش بندی آن بسته به کاربرد مختلف  است. در صنایع گوناگون از شکل های گوناگون شیر صافی استفاده می شود. که نوع متداول آن به طور معمول به صورت y شکل می باشد. این مدل شیر به صورت افقی یا عمودی نصب شود. از شیر صافی قبل از پمپ استفاده و از ورود ذرات بزرگ به پمپ جلوگیری کرد.

کاربرد صافی چدنی :

این نوع شیرآلات معمولا در شبکه های آتشنشانی ، کشاورزی ، انتقال آب و… مورد استفاده قرار می گیرند . و تا ۷۰ درجه ساتی گراد حرارت را مقاومت می کنند .

صافی تیپ Y

جنس و اندازه سوراخ توری و نحوه ی مش بندی آن بسته به کاربرد مختلف  است.در صنایع گوناگون از شکل های گوناگون شیر صافی استفاده می شود که نوع متداول آن به طور معمول به صورت y شکل می باشد.

و می تواند به صورت افقی یا عمودی نصب شود. می توان از شیر صافی قبل از پمپ استفاده و از ورود ذرات بزرگ به پمپ جلوگیری کرد.

تفاوت فیلتر و صافی در سایز ذراتی است که جدا می کنند، عموما شیر صافی ذراتی را که با چشم قابل رویت است را جدا می کند و فیلتر برای جداسازی ذرات کوچکتر استفاده می شود.

این نوع شیرآلات معمولا در شبکه های آتشنشانی ، کشاورزی ، انتقال آب و… مورد استفاده قرار می گیرند و تا ۷۰ درجه ساتی گراد حرارت را مقاومت می کنند .