فلنج کور استنلس استیل چیست؟

فلنج کور استنلس استیل (BLIND) یکی از انواع پر مصرف فلنج ها می باشند . این نوع از فلنج ها دارای هیچ گونه سوراخی نبوده . و به منظور مسدود کردن . و یا کور کردن .خط مورد استفاده قرار می گیرند. که برای اتصال به خط لوله به وسیله پیچ و مهره به فلنج متصل  و بر روی خط اتصال می شوند .فلنج های کور(BLIND) از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصا در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنجهای دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند .و چون مکانیزم فشار تنش در این نوع فلنجها تنش خمشی در مرکز موثر است . از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر بیشتر انتخاب می شود .

فشار کاری فلنج کور استنلس استیل :

فلنج کور از کلاس ۱۵۰ الی ۲۵۰۰ ساخته  و در کلاس های ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ نیز قابل ارائه می باشد.

فلنج های کور(BLIND) از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصا در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنجهای دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و چون مکانیزم فشار تنش در این نوع فلنجها تنش خمشی در مرکز موثر است از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر بیشتر انتخاب می شود .

در خطوطی که درجه حرارت مورد مهمی محسوب میشود و یا در خط مورد ضربه قوچی (Water hammer ) وجود داشته باشد بجای فلنج های کور(BLIND)  از ترکیب فلنج های گلودار(WELDING NECK) به همراه کپ یا درپوش استفاده میگردد .

فلنج کور استیل 304 کلاس150 همانند روکش فلنج است که به آن پلاگین دیسک کور یا لوله فلنج نیز گفته می شود. فلنج کور هیچ سوراخی در مرکز ندارد ، تا بتواند دهانه لوله را ببندد. بنابراین کارایی  آن همان پلاگین لوله یا درپوش لوله است. تفاوت این است که فلنج کور یک تجهیزات جدا شونده است ، به راحتی قابل تعویض یا تعمیر و نگهداری است