قطعات هیدرولیک ” Hydraulic  ” چیست؟

قطعات هیدرولیک ” Hydraulic  ” از روغن جهت فعالیت استفاده مینمایند که باعث میشود فشار کاری و قدرت مناسبتری نسبت به سیستمهای مشابه مانند پنوماتیک که از باد به جهت عملیات قطعات استفاده مینماید داشته باشد . تجهیزات هیدرولیک دارای  شیرآلات VALVE ، اتصالات  FITTING ، فلنج FLANGE ، خطوط لوله و خطوط تولید میباشند .