تبدیل کربن استیل

تبدیل کربن استیل از پرکاربردترین اتصالات برای تغییر سایز درخطوط لوله می باشند . به گونه ای که خط لوله در سایز بزرگتر را به سایزی کوچکتر تبدیل می کند.و پس از این اتصال سایز لوله تغییر می باید این نوع اتصالات در انواع تبدیل جوشی صاف و تبدیل جوشی کج  می باشند .

کاربرد:

  •  سیستم های موتورخانه
  •  آتش نشانی
  • گاز کشی صنعتی و ساختمانی
  •  پایپینگ صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

 طریقه استفاده از اینگونه اتصالات،به روش جوشکاری انجام می شود. در خطوط عمودی از کاهنده یا همان تبدیل بدون درز  استفاده می شود.تبدیل کربن استیل مانند همگی اتصالات جوشی به طریق  بدون درز و بدون هیچ گونه جوشکاری در آن تولید می شود.

در حال نمایش یک نتیجه