عملگر الکتریک

عملگر الکتریک یا اکچویتور برقی دستگاهی است . برای تبدیل انرژی الکتریکی به گشتاور چرخشی که مورد استفاده در باز یا بستن شیر دارد. عملگر الکتریک متشکل از موتور و یا موتورهایی است . که گشتاور کمی را با سرعت بالا تولید می نمایند . در صورت اتصال این نوع از عملگر به گیربکس گشتاور افزایش و سرعت کاهش می یابد . خروجی این دستگاه به گونه ای است . که گشتاور بالا و سرعت نهایی پایینی ایجاد می کند . تا سرعت متناسبی برای گشتاور دورانی مورد نیاز محیا باشد . و برای کنترل و راه اندازی یا توقف موتور در زمان مورد نیاز جهت عمل باز و بسته کردن شیر از مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی استفاده می شود .

 کاربردعملگر الکتریکی:

مدرن مجهز به موتورهای الکتریکی  هستند. که می توان از آنها برای به به کار انداختن دستی و از راه دور شیرهای صنعتی استفاده کرد . این قطعه در انواع و سایزهای مختلف عرضه می شوند . از یک موتور الکتریکی سیستم کنترل ، گیربکس ، سوئیچهای حدی تشکیل می شوند.

در حال نمایش یک نتیجه