فلنج اسلیپون استنلس استیل

فلنج اسلیپون استنلس استیل را می توان بر روی قسمت انتهایی لوله نصب کرد . و براساس طراحی خط  آن را به اثلام دیگر خط مانند لوله ، فلنج ، اتصالات و یا تجهیزات دیگر متصل نمود. قطردهانه فلنج های اسلیپون اندکی بزرگتر از قطر خارجی لوله طراحی شده . که به  راحتی امکان اتصال به لوله را می دهد.لوله را داخل دهانه فلنج قرار می دهند. و سپس  به وسیله جوشکاری اتصال  می دهند.

مزیت های فلنج اسلیپون استنلس استیل:

  • بها وخرج پایین
  • سادگی مونتاژ و نصب
  • اشغال حداقل فضای طولی
  • بهره گیری در طیف وسیعی از قطرها

نقطه های ضعف:

  • برای کاربردهای فشار بالا پیشنهاد نمی شود.
  • برای استفاده با مایعات یا گازهای خطرناک سفارش نمی شود.

در حال نمایش 3 نتیجه