فلنج کور استنلس استیل

فلنج کور استنلس استیل (BLIND) یکی از انواع پر مصرف فلنج ها می باشند . این نوع از فلنج ها دارای هیچ گونه سوراخی نبوده . و به منظور مسدود کردن . و یا کور کردن .خط مورد استفاده قرار می گیرند. که برای اتصال به خط لوله به وسیله پیچ و مهره به فلنج متصل  و بر روی خط اتصال می شوند .فلنج های کور(BLIND) از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصا در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنجهای دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند .و چون مکانیزم فشار تنش در این نوع فلنجها تنش خمشی در مرکز موثر است . از این نظر مقدار تنش نسبت به فلنج های دیگر بیشتر انتخاب می شود .

فشار کاری فلنج کور استنلس استیل :

فلنج کور از کلاس ۱۵۰ الی ۲۵۰۰ ساخته  و در کلاس های ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ نیز قابل ارائه می باشد.

در حال نمایش 2 نتیجه