BENKAN

 BENKAN از دسته اتصالاتی می باشند که آلیاژ ساختار آنان کربن استیل بوده وسبک ساخت اتصالات مانیسمان بنکن بدون هیچ نوع درز جوشی در بدنه آنان می باشد که این اتصالات معروف به اتصالات مانیسمان می باشد . اتصالات باید از نظر ویژگی ها جنسی و حد تحمل فشار و دما با لوله ها برابری داشته باشند. لذا اکثرا اتصالات را با اندازه نامی لوله ، نوع ، جنس مواد و نام اتصال  معلوم می کنند.

موارد استفاده از اتصالات بنکن:

زانو و سه راهی بنکن برای تغییر جهت جریان

سه راهی بنکن جهت انشعاب گرفتن

تبدیل بنکن جهت تغییر سایز

کپ بنکن برای انسداد کردن مسیر

بوشن بنکن جهت ادامه مسیر لوله

روش تولید اتصالات بنکن:

اتصالات  به روش مانیسمان و بدون هیچ گونه درز جوشی در درجهت بدنه تولید می شود و از این رو شبیه روش تولید لوله مانیسمان می باشد . اتصالات به سایر اجزا لوله کشی به سه روش رزوه ایی ( Thread )ساکت ( Socket Weld ) و یا جوشی ( Butt Weld ) می باشد.

کارایی اتصالات:

اتصالات بنکن  پر استفاده ترین اتصالات برای تاسیسات و سیستم موتورخانه می باشد. که برای سیستم های نفت و گاز نیز موردمصرف قرار می گیرد. اتصالات بنکن با ضخامت های بالاتر از جمله رده ۸۰ و رده ۱۶۰ نیز برای سیستم های فشار بالا و دما بالا استفاده می شود.

در حال نمایش 3 نتیجه